preloder

Laputa

‘Your body be like Laputa’

Anonymous Artists [Laputa]

2018년 7월 19일

Prod
Mix
Master
Record
Lyrics
Artwork
ARTIST

OSBN
vankushuma, TWLV
vankushuma-!
DAEBANG PHARMACY #zzuno だいすき-!
김윤경
#zzuno だいすき-!

Laputa 공식 MV
Laputa Lyric MV